Obchodní podmínky

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

Dodací lhůta

  • 4 – 6 týdnů při výrobě standardních radiátorů
  • 5 – 7 týdnů při výrobě atypických radiátorů

Při zadání závazné objednávky zákazník skládá zálohu 30% z celkové částky.

Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Kupující je povinen si důkladně prohlédnout objednané zboží ihned při příjmu od dopravce. To znamená, dodané zboží zkontrolovat za přítomnosti řidiče a v případě mechanického poškození výrobku, písemně zaznamenat tento stav do přepravního listu, popř. zboží odmítnout.

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Délka záruční doby na veškerý zakoupený sortiment se stanovuje na dva roky, pokud není uvedeno jinak (tj. u některého zboží bývá výrobcem poskytnuta delší než zákonem stanovená dvouletá záruční doba).

Vaše reklamace se vždy snažíme vyřizovat k plné spokojenosti zákazníka a co nejrychleji. Pro internetový obchod platí stejné podmínky jako v běžných kamenných obchodech, proto není třeba mít žádné obavy z nakupování u nás a s případným vyřizováním reklamací.

Postup uplatnění reklamace na dodané výrobky se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Reklamace musí být oprávněná, tj. záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo živelnými pohromami.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list, popř. je přikládán originální záruční list výrobce. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží, tj. okamžik kdy se zboží přebírá od dopravce.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím e-mailu. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.Novinky

Nová kalíci pec

01.09.2011
15.10.2011 bude zkušebně uvedena do provozu nová Kalící pec. Kalící pec nám nově umožní tvrzení: více »

CNC zařízení

05.08.2011
Rozšíření CNC zázemí o Intermac Master 23

Archív novinek »